Our Blog

Flissprutande vidunder tuggar trä i Tavnäs

By: bergeforsensflis.se | 0 Comment

Det vore att göra sig skyldig till ansenlig missvisning att säga att det är ett tystlåtet och försynt ekipage som han turnerar med, Christer Peterson, […]

Read More

Han har försett värmeverk och energibolag med eldningsflis i snart 30 år, först i Småland, därefter några år i Tyskland i mitten av 90-talet och […]

Read More

Sedan 2012 är vi PEFC-Certifierade. Denna certifiering har gett oss ett kvitto på vår utveckling för ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt […]

Read More