Han har försett värmeverk och energibolag med eldningsflis i snart 30 år, först i Småland, därefter några år i Tyskland i mitten av 90-talet och sedan några år tillbaka arbetar Christer Peterson och hans Bergeforsens Flis AB med utgångspunkt i Bergeforsen utanför Timrå. Förutom Christer själv sysselsätter företaget också hans fru Susanne, som sköter administrationen, och Jan-Erik Andersson, som liksom Christer kör en av de två flishuggarna.

Med hjälp av de moderna mobila skivhuggarna, som återfinns på varsin lastbil, kan Christer och Jan-Erik smidigt ta sig till den råved som ska flisas i maskinerna. Den ena flishuggen tar hand om träd upp till 70 centimeters grovlek och den andra, nya maskinen, klarar lite grövre ved.
– Med hjälp av den mobila kranen matas rundved som inte kan användas inom träindustrin in på inmatningsbandet och vidare genom flishacken och kommer slutligen ut som fin flis som är färdig att användas för uppvärmning, berättar Christer.
Det är större eldningsanläggningar som är slutstationen för den flis som Bergeforsens Flis producerar, såsom fjärrvärmeverk och industriuppvärmningsanläggningar. Denna typ av bioenergi har ökat i efterfrågan under senare år och Christer har varit med så länge i branschen att han kan jämföra med tidigare perioder.
– Det ligger ju i tiden med miljövänliga uppvärmningsformer, det sker en stor utveckling inom biobränsle och energived, det är spännande att vara en del av den utvecklingen, konstaterar han.
Han hamnade i Bergeforsen genom att han arbetade åt den förre ägaren till företaget, även om Christer själv drivit sitt eget flisföretag sedan starten för snart 30 år sedan.
– När det var dags för min kompanjon att gå i pension tog jag över hans verksamhet här och även det inarbetade namnet, jag har kvar många kontakter från tiden vi arbetade ihop, säger han.

Bland kunderna finns ett flertal större sågverk, skogsbolag och värmeverk, från Jämtland och Västernorrland ner till norra delarna av Östergötland.
– Vi arbetar över ett stort område, även om det finns gott om vita fläckar på vägen mellan norr och söder, säger Christer.
Som envis smålänning har han inte gått sysslolös även om det varit perioder av nedgångar i den svenska efterfrågan på flis. När marknaden sjönk här hemma tog han helt enkelt sin maskin och åkte till Tyskland där han arbetade mellan 1993 och 1997 sedan en kraftig storm orsakat stora skogsfällningar i nordöstra delen av landet. Via samarbeten med tyska företag hjälpte Christer till att röja upp och omvandla fällveden till flis för den tyska biobränslemarknaden.
– Det är hårt arbete som gäller, nu är den svenska marknaden bättre och vi har bra maskiner att arbeta med, det gäller att vara flexibel, avslutar Christer.

Se ursprungliga artikeln på företagsmagazinet här

Leave a Comment

18 − åtta =