OM OSS

Christer Peterson äger och driver Bergeforsens flis AB.

1982 började Christer med flisning.

1990 Under fyra år på 1990-talet var Christer verksam med flisning i Tyskland.

1997 Inleddes samarbete med Bergslags Flis.

2007 Tog Christer över hela verksamheten i Bergslags Flis då förra ägaren gick i pension. Företaget fick då sitt nuvarande namn Bergeforsens Flis AB.

2009 utökades verksamheten från en till två flishuggar.

2011 byttes gamla huggen ut mot en ny med avgasrening för en bättre miljö.

Vi har i dag världens största mobila skivhuggar som klarar en stockdiameter på hela 80 cm.

Vår strävan är att ligga i framkant av maskinutvecklingen för mer efektiva och miljövänliga maskiner.

Skogen och med dess tillgångar är Bergeforsens Flis Ab kärnverksamhet. Vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk kombinerat med hög skoglig kunskap och lång erfarenhet.

Våra partners

  • Scania Industri & Marin
  • Mellanskog
  • Prima skog
  • Jämtkraft
  • CSA Norrbränsle
  • Sveaskog
bergeforsensflis AB