Sedan 2012 är vi PEFC-Certifierade. Denna certifiering har gett oss ett kvitto på vår utveckling för ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Bergeforsens flis AB, arbetar aktivt med miljön, kompetensutveckling och vår strävan är att ligga i framkant av maskinutvecklingen för mer effektiva och miljövänliga maskiner.

För oss är det viktig att man tar till vara på skogens alla fantastiska resurser och driver råvaran ansvarsfullt för en mer hållbar utveckling.

Med en PEFC-certifierad entreprenör ställs också ett antal krav bland annat:


  • Följa PEFCs Skogsstandard.

  • Uppfylla EUs krav gällande utsläpp från skogsmaskiner.
  • Den PEFC-certifierade skogsentre- prenören driver sin verksamhet så att gällande lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden efterlevs.
  • Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor.
  • Lämna avfall till godkänd miljöstation
  • Se till att eventuella underentreprenörer också uppfyller PEFCs krav.

       Läs mer om PEFC-Certifieringen här

PEFC-BERGEFORSEN

 

Leave a Comment

2 × ett =