Sedan 2012 är vi PEFC-Certifierade. Denna certifiering har gett oss ett kvitto på vår utveckling för ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt […]

Read More