VÅRA MASKINER

Doppstadt DH 910 SA- Bergeforsens flis Ab
FLISHUGG
Doppstadt DH-910 SA, Årsmodell 2015
Max stockdiameter
90 cm
Denna maskin är utrustad med bandutmatning för lägre bullernivå.
Den ger jämnare fliskvalitè och lägre andel finfraktion och stickor.
Hjullastare
CAT 906H, 2008 årsmodell
Kapacitet
ca 2500 kg